Home

De Stichting Het Voormalig Gasthuis is de oudste nog bestaande liefdadigheidsinstelling van Breda en vormt daardoor onderdeel van het cultureel erfgoed van de stad. De geschiedenis van het gasthuis gaat terug tot de tijd van het ontstaan van de stad Breda zelf.

In de stad Breda bestaat er in het midden van de 13e eeuw een gasthuis voor passanten en daklozen. Dit gasthuis is gelokaliseerd aan de Boschstraat, waarschijnlijk kort bij de stadspoort. Op de plaats van het gebouw van het voormalig centrum voor beeldende kunst “ De Beyerd “ , thans het museum voor grafische kunst MOTI, ontstaat later een “ gasthuis voor oude mannen” dat tot 1954 dienst zal blijven doen. De laatste bewoners worden in dat jaar overgeplaatst naar het R.K. Gasthuis aan de Haagdijk. Met het sluiten van o.a. het Oudemannenhuis “ Boschstraat “ werd in Breda een periode afgesloten van particulier geïnitieerde liefdadigheid. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde het maatschappelijk beeld dusdanig dat er geen tot weinig behoefte meer bestond aan dergelijke instellingen.

Over ons

De geschiedenis van het Gasthuis is in 2002 vastgelegd in de studie “Van Oude Mannen, Vrouwen en Regenten” van de hand van drs. Muntjewerf- van de Hul.
(ISBN 90-76295-08-5).