Over ons

De “ Stichting Het Voormalig Gasthuis “ te Breda beheert thans een doelvermogen waaruit activiteiten ten behoeve van het lichamelijke en geestelijke welzijn van ouderen in Breda worden gesubsidieerd. In het bestuur, bestaande uit vijf personen, zijn de volgende kennisgebieden aanwezig : zorg en welzijn, financiën en economie, juridische en fiscale zaken, en fondsenwerving. De bestuursleden ontvangen geen honorarium. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Het ambtelijk secretariaat (mevrouw J. Heeren) wordt kosteloos ter beschikking gesteld door Stichting Surplus. De “ Stichting Het Voormalig Gasthuis “ te Breda heeft een fiscaal nummer namelijk: RSIN/fiscaal nummer 0028 86 820.

Samenstelling bestuur per ultimo 2023:

Dhr. mr. P.J.M. (Pieter) Boomaars, advocaat, voorzitter

“Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.”

Mevr. drs. Dominique de Lange, klinisch geriater, bestuurslid

“Wacht niet op een goede dag. Maak er een!”

Dhr. drs. A.W.J.M. (Martin) van Dijke, accountant,
financieel deskundige

‘Ik zet me in voor de stichting om mensen te helpen die al hun hele leven andere mensen hebben geholpen. Dat voelt goed.”

Mevr. drs. I. (Ingrid) Boschman,
regiomanager zorg bij Surplus, secretaris

“Blij dat ik kan bijdragen aan het creëren van kleine en grote geluksmomentjes voor ouderen in Breda”

Dhr. mr. J.L.E. (Jurgen) Huyben, notaris,
penningmeester

“Mijn betrokkenheid bij de stichting is gebaseerd op de combinatie van 3 criteria: lokaal-duidelijke doelgroep-betekenisvol”